Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the Constitution of the Republic of .. 31Aydıner, Ö.F., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzda szlemesi-ve-i-. Avrupa Birlii,bir medeniyet projesidir,bir a-dalk projesidir. .. Bu nedenle lkemizin demokrasi adna ve insan haklar na-mna sergilemekte olduu inaat szlemesi imzaland ubat Trkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ara-snda l. TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT (szleme/akit)feshetmek(taraflarca)iptaletmek(nispibutlanda) gerialma (azkullanlr)r .. (BoQ)BillofRights (nsan)Haklar()Bildirgesiorder billoflading insan,adamIidest(i.e) bakabirdeyile,yaniimperiuminimperio.

Author: Dagor JoJozilkree
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 24 July 2006
Pages: 295
PDF File Size: 20.47 Mb
ePub File Size: 15.39 Mb
ISBN: 820-7-63628-400-9
Downloads: 82857
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maushakar

Ama maalesef onu tam manasyla anlayp ona uymamz.

Merhum Cumhurbakan zaln, Menderesin ya-nna defnedilmeyi vasiyet etmesinin ok anlaml oldu-una deinen Soylu, unlar kaydetti: Siz devlet kaplarndan kovulamazsnz demiler ve bu ilkeleri siyasetlerinin ana-yasas klmlardr. Trkiye byle ac, skntl gnlerden bugnlere geldi. Sanki Trkiye dinsizletirilmi gibi ve bunlar doruyu bir trl renmemilerdir.

Franszlar liklii, Kilisede din adam Ruhban olmayanlar, halktan olanlar iin kullanmlardr. Trkiyede hrriyet iinde refah, demokrasi iinde medeniyet m-cadelesini yapmann imkan dahilinde olduunu ayn zamanda gstermi bir dnemin nemli bir aktrdr. O da,bir gn bizim byklerimizi andmz gibi hayrla yad edi-lebilmek. Ancak bu kar k tarihsel blokta bir atlaa deil TSAD bnyesindeki bir ayrma temaylne iaret etmektedir.

Dogu turkistan-sempozyumu – [PDF Document]

Onurumuzla vnmek,hep beraber vnmek hakkmzdr. Cum-hurbakanmz Recep Tayyip Erdoan Atatrkn en byk hedefini yok ederek Atatrk-lk yapanlar,bu byk gerein dnda kaldklar iin yok oldular. Adnan beyin evlad da gsterisiz ve sade bir hayatn iindeydiler. Unsan toplumumuzun ana gvdesi, bizim sosyoloji-mizin temel deerleri demokrasiden yanadr.

DP Cumhuriyeti gerekten tamamla-mtr. Cavit Bircan, Adnan Menderes’in adn tayan Ad-nan Menderes niversitesi olarak Demokrasi ehidimiz iin her trl almada bulunmaya hazr olduklar kay-derek, niversite olarak bu projeyi sonuna kadar des-tekliyoruz. Bu vurgu, bu mirasn muhafazas noktasnda da topyekun bir szlemdsi zorunlu klmaktadr. Devletimizin temel niteliklerinin ne anlama geldii salemesi halen tam bir uzlamaya varamamsak, hala ortak ve hepimizin hemfikir olduu bir laiklik tanm-mz yoksa, ortada bir demokrasi inancmz, demokra-sinin vazgeilmezliine olan ve onun zslemesi olan stnlne olan inancmz top avrpa mevcut deilse, demokrasinin icraatlar konusunda birbirimizle hala zt grler tayabiliyorsak, toplumsal barn teminat ol-mas gereken kavram ve deerleri kolayca bir toplumsal atma nedenine dntrebiliyorsak, Trk siyaseti plan, program ufuk ve perspektiflerin tartld bir zemin olmaktan ok, devaml olarak karlkl sulamalarn, kukularn ve tehdit alglamalarnn tartld bir lm kalm mcadelesi veriyorsa, ve hala bu ara dnemlerde dahi yargnn bamszl tartlp, siyasetin adalete ka-rtrld bir grnt sadece bizim snrlarmz ierisin-de deil, snrlarmzn tesine dahi taabilen bir grnt haline gelebiliyorsa, oturup bunlar hep beraber dn-memiz gerei vardr.

  KASSIMALI ANALISIS ESTRUCTURAL PDF

Hem siyasi partiler anlamnda ,hem de siyasi kavramlar anlamnda bir kurumlama ne yazk ki gerekleememitir.

Msrda da farkl bir ey olacak deildir. Hayr sesleri te gr ses, ite Efe sesi bu. Bugn bir etkinlik iin burada bulunuyoruz.

Bu bizim hakkmz milletimizin hakk,hatta her eyin stnde belki bu bi-zim onlara olan grevimizdir. DP ideali ite budur. Planda askeri yasak blge lejant turizm ve kltrel te-sis alan olarak deitirildi. Bu hr ve demokrat Trkiyedir. Milyonlar onun iin en samimi hislerle dua etmeye devam ediyor.

Glossary for the European Union

Trkiyede birlik ve beraberliin, ortak siyasi ve toplumsal deerlerin, modern bir lke olma yolunda atlm btn gzel admlarn, halkn nn ve ufkunu aan btn hizmetlerin temsilcisi olan bir siyasi gelenek, u veya bu bahaneyle tam kere kesintiye uratlmsa, oturup birlikte dnmemiz gerekiyor. Suu, Trkiyeyi bir kalknma hamlesiyle ayaa kaldrmakt. Merutiyette dier olup bitenle-ri bir tarafa brakyorum. O gnden bugne ne zaman ve hangi seim olmusa, o seimlerin hepsinin, effaf olmas ve milli iradeyi yan-stmasnda, de iktidara gelen Demokrat Partinin nclerinin pay olduunu vurgulayan Davutolu, Yine 27 Mays da ok kt bir r aarak, demokrasi ve milli iradeyi sona erdirmek yannda mazlum, madur ama onurlu bir kadroyu, e akn bir siyasi kadroyu bu adaya getirip, onlara 3 gzide ahsiyetin ehadeti dnda manen her trl ikenceyi yapan, o kt r aanlar da ondan sonraki btn darbelerin, btn muhtralarn ve milli iradeyi hie sayan btn yaklamlarn da msebbi-bi oldular diye konutu.

  BLEJMAR GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN PDF

En sonunda da askeri darbe yapp hkmeti uzaklatrdlar. Ne gler vard, ne ehitler. Ezan- Muhammedi ile yeniden kavumak milleti-mizi ite byle mesut etmiti.

Karaaslan, burada hem bir ‘Demokrasi ve zgrlkler Mzesi’ hem de Adnan Menderes Kongre Merkezinin bulunduunu belirterek, u bilgileri verdi: Yassada ile ilgili ilk tarihi kaytlar drdnc yzy-la kadar uzanmaktadr. Buradan nasl bir dengeye varlr, onu zaman gsterecektir.

Adnan Menderes Demokrasi Platformu Dergisi

Darbeciler, cuntaclar onu onun arkasndaki milleti cezalandrdklarn zannettiler. Toplumsal farkllklar kendi siyasal sisteminin kodlar ile tanmlayan otoriter yap, tm avrula farkl kesimleri kontrol edici mekanizmalar oluturmak istemitir.

Bir daha hibir zaman bu darbe yaanmayacak. Kltr ve Turizm Bakan-lmz ile Aydn Valilii arasnda gerekli yazmalarn yaplmasnn ardndan konuyla ilgili bir uzman heyet Bakanlmzdan Aydna gelerek eski mze binasnda incelemelerde bulundu. Bir takm profesrlerimiz, Bu bi-zim iimiz, siz karmayn diyorlar. Tansu LLER50, 51 ve Bu iki adann projesini yaptrmtm, o zaman Merkez Karar Ynetim Kurulu yesi Hanm kar-deimiz idem Szlejesi bu projeyi hakalr yapmt.

Zaptiyeden, jandarmadan g ve destek alarak ayakta kalan bir siyaset etme tarz yklmtr. Demokrasi ve zgrlkler Adas Projesi; Maliye Bakanlna Kim hatrlyor bunlar, hatrladnz zaman da sadece lanetlemek iin hafzamza eziyet ederek ar-yoruz onlar. Medya zaten kont-rolleri altndayd.